Informasjon om opphavsrettighter

www.erasmusnursing.net er utviklet i prosjektet DIMEANE — Development and Implementation of Interactive Mobile E-learning Apps for European Nursing Education — i ERASMUS+ programmet, Call 2014, Round 1, Key Action 2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Action: Strategic Partnerships, Field: Higher Education.

Erasmus
University of Nottingham
Universidad Católica de Valencia
University of Stavanger

 

Ansvarlig koordinator for DIMEANE-prosjektet:
Universitetet i Stavanger, ved NETTOP-UIS
www.uis.no/nettop
Kontaktperson: Atle Løkken, Underdirektør, leder NETTOP-UIS
[email protected]

 

Partnere i DIMEANE-prosjektet:

Universitetet i Stavanger, Norge
www.uis.no
Kontaktperson: Kristin Hjorthaug Urstad, Institutt for helsefag
[email protected]

Universitetet i Nottingham, England
www.nottingham.ac.uk
Kontaktperson: Professor Heather Wharrad, School of Health and Sciences [email protected]

Det Katolske Universitetet i Valencia, Spania
www.ucv.es
Kontaktperson: Dr Santiago Alamar, Avdeling for sykepleierutdanning
[email protected]

Alt innhold under www.erasmusnursing.net, inkludert nettløsningen og mobilapplikasjonen innholdet er publisert i, tilhører partnerne i DIMEANE-prosjektet og er beskyttet av lover om opphavsrett. I henhold til ERASMUS+ Programme Guide, Version 3(2015) er innholdet under og løsningene for www.erasmusnursing.net tilgjengelig for bruk av allmennheten under åpen lisens, med vilkår og begrensninger som følger av Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Creative Commons License
Dette arbeidet er lisensiert under en Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

Dette innebærer at ingen deler av innholdet kan bearbeides eller tas ut av sin sammenheng, men må benyttes i den form og den løsningen det er publisert i.

Dersom ikke annet er skriftlig avtalt med partnerne i DIMEANE-prosjektet, kan brudd på lisensvilkårene medføre erstatnings- og/eller straffansvar.