Hva synes studentene?

“DIMEANE e-kompendiene har virkelig gjort at jeg føler meg selvstendige og har kontroll over studiene mine.”

“Dette har vært en ny måte å studere på som har gjort det mulig å gjenta de mest vanskelige deler så mye jeg ville”

“Podcasten og mobile versjonen av compendiene har gjort det mulig for meg å studere hvor som helst jeg vil. ”

“Jeg skulle ønske at det var e-kompendier for hvert modul, denne måten å studerer på er ekstremt motiverende.”

“Bruk av e-kompendiene sammen med forelesninger har gjort at jeg føler meg mye mer sikker når det kommer til endelig vurderinger.”

“Jeg syntes det var veldig kjekt å bruke audio-visuell innhold, det gir et avbrekk fra tekstbøkene.”

“Dette var så nyttig! Mye mer interessant enn en 50 siders PowerPoint presentasjon på klasserommet!”