Studentguide
  Et e-kompendie er et interaktivt studie- og repetisjonsverktøy, utarbeidet av ulike spesialister innenfor hvert sitt fagfelt, som oppsummerer ulike tema innenfor fagområdet til sykepleiestudenter på bachelornivå. E-kompendiene består av ulike interaktive elementer slik som animasjoner, oppgaver og tester, som alle har til hensikt å gjøre læringen lettere. Hvert e-kompendie er rikt illustrert og alt innhold er lydlagt for å øke fleksibiliteten ved bruk. Lydsporene kan man også laste ned i form av en podkast og spille av på en datamaskin eller andre mobile enheter. E-kompendiene er også tilgjengelige via vår egenutviklede app, noe som betyr at innholdet også vil være tilgjengelig offline.
  Du kan få tilgang til appene på flere måter:
 • lese e-kompendiet direkte i valgfri nettleser
 • laste ned appen og innhold for bruk uten internett-kobling
 • last ned podkaster til din maskin eller and mobile enheter
  Du kan henvise til tekst fra e-kompendiene ved å bruke en av de følgende referansestandardene:

Apa6:

  Henvise til e-kompendiene, som en nettside, ved bruk av siteringer i teksten slik:
  Welch, N. (2000, February 21).Toward an understanding of the determinants of rural health.Retrieved from http://www.ruralhealth.org.au/welch.htm

IEEE:

  Henvise til e-kompendiene, som en nettside, ved bruk av siteringer i teksten slik: [1], [2], osv og skrevet i litteraturlisten slik:
  Author, “Title” (Online). Available: URL (Accessed date).
  I e-kompendiene finner du informasjon om forfatter på slutten av hvert kompendie under «Informasjon». Der det er flere forfattere kan det henvises til slik:
  [1] B. Foss 2011, (Rev. J. Hustad 2011, H.Wharrad 2016) “Anatomy and physiology of the heart” [Online]. Available: http://en.heart.erasmusnursing.net/ [20.10.17]
  Det er ingen tekniske krav til bruk av e-kompendiene annet enn en oppdatert nettleser og internett-tilgang. Appen er tilgjengelig for både IOS og Android og man kan velge å laste ned en eller flere av e-kompendiene til din enhet. Etter at innholdet er lastet ned til appen trenger man ikke internett-tilgang for å bruke e-kompendiene.
  Disse e-kompendiene er utviklet gjennom et Erasmus+ samarbeidsprosjekt med Universitetet i Stavanger, Universitetet i Nottingham og Det Katolske Universitet i Valencia. Vi ønsker dine generelle tilbakemeldinger på e-kompendiene, og om det er noe som mangler eller eventuelle feil i innholdet. Du kan bruke skjemaet på slutten av hvert kompendie for å gi tilbakemeldinger.
  Dersom du får tekniske problemer, vennligst ta kontakt med NettOp ved Universitetet i Stavanger ([email protected]).