Veiledning for lærere
  DIMEANE e-kompendier er en spennende og innovativ serie digitale læringsverktøy, utviklet av et internasjonalt team av spesialister. Serien av e-kompendier inneholder:
  Tema som fysiologi, nevrofysiologi, krets- og nyrefysiologi. E-kompendiene gir et utmerket grunnlag for forkurs- og bachelor nivå kurs innenfor biologi, fysiologi, og helse.
  E-kompendiene i sykepleie tar for seg tema med fokus på: stell av hud og sår, ernæring, temperatur regulering og hjerte-og karsykdommer.
  DIMEANE e-kompendier inneholder interaktive elementer som film, illustrasjoner, podkast, quiz, og oppgaver. Vi vet fra tidligere erfaringer og evalueringer at denne typen innholdselementer bidrar aktivt til å engasjere studenter, og hjelper dem til å forstå vanskelig faginnhold. De interaktive elementene kan også gi studenten muligheten til å jobbe selvstendig, og til repetisjon. Tilbakemeldingene studentene gir, er at de sette ekstra stor pris på muligheten til å ta styring over egen læring.
  DIMEANE e-kompendier er i utgangspunktet et selvstendig kursmateriale, men brukt som en integrert verktøy som en del av et kurs, vil de bidra til å øke den faglige kvaliteten i tilbudet. Responsen av studentevalueringer på alle kompendiene har vist at studentene verdsetter når e-kompendiene er integrert som en del av et kurs. Gjennom publisering på en såkalt LMS/VLE (Virtual Learning Environment) (Canvas, Moodle eller Blackboard f eks.) er e-kompendiene lett tilgjengelige for studentene. Som underviser får du mest mulig utbytte av e-kompendiene ved å vise studentene hvordan de kan brukes, og på hvilke tidspunkter under kurset. For eksempel, kanskje du vil anbefale dem som selv-studie verktøy ved oppstart av en ny forelesningsrekke, eller vise studentene noen av aktivitetene fra e-kompendiene i løpet av undervisningen. Studentene kan også bruke e-kompendiene som repetisjonsverktøy før et eksamen eller oppgave sriving.
  Det er ingen tekniske krav til bruk av e-kompendiene annet enn en oppdatert nettleser og internett-tilgang. Appen er tilgjengelig for både IOS og Android og man kan velge å laste ned en eller flere av e-kompendiene til din enhet. Etter at innholdet er lastet ned til appen trenger man ikke internett-tilgang for å bruke e-kompendiene.
  E-kompendiene er utviklet, oversatt og videre bearbeidet av eksperter innenfor feltet biologisk vitenskap og generelle sykepleiefag. Kompendiene har også blitt vurdert og korrekturlest av kollegaer i feltet, samt blitt vurdert av studenter i flere testgrupper i ulike europeiske land. Dette har blitt gjort for både å kvalitetssikre innholdet, men også for å sikre at innholdet er relevant og nyttig for studentene i en studiesituasjon. En oversikt over de ulike forfatterne og fagansvarlige for de respektive e-kompendiene finner du under informasjonssidene på slutten av hvert enkelt e-kompendie.
  Retningslinjer for sykepleiefag kan allikevel variere fra land til land, og også endre seg over tid, så det vil være nødvendig å kontrollere at informasjonen i disse e-kompendiene faktisk representerer gjeldene praksis i ditt land. Dersom det oppdages feil og/eller utdatert informasjon, vennligst ta kontakt med NettOp UiS ([email protected]) så skal vi få kvalitetssikret og oppdatert informasjonen om nødvendig.
  Da e-kompendiene er finansiert basert på EU-støtte er de tilgjengelig for bruk gratis. Det har blitt lagt ned store innsats i utviklingen av disse ressursene for å forsikre at innholdet er relevant og utarbeidet på en best mulig pedagogisk måte.
  Dette verk er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell 4.0 Internasjonal lisens.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/no/legalcode
  Dette innebærer at ingen deler av innholdet kan bli tatt ut av sammenhengen og videre arbeidet, men kan fritt benyttes i den form det har blitt publisert.
  Dersom annet ikke er skriftlig avtalt med alle partnere i DIMEANE prosjektet, kan ethvert brudd på oppgitte krav og vilkår resultere i krav om skadeserstatning og/eller straffeansvar.