Teknisk guide

Hvordan Erasmus ble laget og hvordan man kan lage tilsvarende løsning.

Utvikling av Erasmus nettsiden:

  Vi har valgt å bruke WordPress som publiseringsverktøy fordi det er et vel etablert verktøy med åpen kildekode, som lett lar seg tilpasse til vårt bruk og behov. Innenfor dette rammeverket har vi utviklet vår egen designmal for bruk i e-kompendiene.
  Hvert tema er publisert som en egen WordPress side, organisert ut i fra i en overordnet hyllemeny.
  Alt innhold er tilpasset vår skreddersydde mal.Interaksjonene i e-kompendiene er selvstendige programtillegg med åpen kildekode, som vi har tilpasset prosjektet.
  Denne utviklingsprosessen har vært avhengig av et nært samarbeid med fagpersonene for utvikling av tekstinnhold til e-kompendiene og tilpasning til det digitale mediet. Vi har utviklet våre egne illustrasjoner og design til dette prosjektet.
  Vi leser inn samtlige tekster i høy kvalitet og konverterer disse så til .mp3 formatet for bruk i e-kompendiene. Podkastene blir så publisert til iTunesU og Google Play, samt vår egen podkast ressursnettside (podcast.uis.no).
  Lyden følger e-kompendiet ved at hver side har sin egen lydfil, samtidig som det er en lenke til hele lydsporet for hele e-kompendiet på slutten av hvert e-kompendie. På den måten kan man da velge hvordan man ønske å lytte til opptaket; enten underveis mens man leser, eller for seg selv.
  Lydsporene til e-kompendiene har vist seg å bli mye brukt av studentene, både av de studentene med spesielle behov og de uten.

Utvikling av app:

  Appen er utviklet for både iOS og Android, og gir tilgang til fagstoffet uten internettilgang på mobile enheter etter at man først har lastet ned innholdet. Teknologiske verktøy som er anvendt:
 • Standardbasert nett-teknologier
 • Ionic Framework for brukergrensesnittet
 • PhoneGap Build for å konvertere nettressurser til multiplattform apper,
 • PhoneGap Plugin APIs for ytterligere funksjonalitet.
  Lisenser:
 • PhoneGap ble overtatt av Apache Software Foundation (ASF) under navnet Apache Cordova i oktober 2012, og vil fortsette å være åpen kildekode under Apache lisens versjon 2.0
 • Ionic Framework er en åpen kildekode SDK, tilgjengelig gjennom en MIT lisens.
  Bakgrunn: utviklingen av e-kompendie konseptet – noe supplerende tanker fra NettOp ved UiS:
  NettOp, enhet for e-læring ved Universitetet i Stavanger, har siden 2009 utviklet interaktive e-kompendier som PDF-filer. Interaktiviteten i disse var basert på Adobe Flash som er en teknologi som ikke er støttet av mobile operativsystemer. For å erstatte e-kompendiene basert på PDF og Flash ble ulike løsninger for e-bøker undersøkt. De fleste var enten veldig dyre, veldig begrenset eller begge deler.
  Etterhvert ble det naturlig å velge bort dyre eller begrensede løsninger og heller utvikle en egen løsning basert på standard web-teknologi. Ønsket var å kunne benytte seg av frie og åpne standarder for å tilgjengeliggjøre innholdet på tvers av alle enheter og nettlesere, samt å sikre fremtidig kompatibilitet. Til tross for mange fordeler, har publisering på nett ulempen med dårlig støtte ved bruk på mobile enheter uten nettforbindelse. Siden den originale prosjektsøknaden også spesifikt beskrev publisering gjennom app-butikkene App Store og Google Play, ble det naturlig å utvikle en app tilpasset mobile enheter for å tilgjengeliggjøre innholdet for nedlasting.
  For å oppnå en strømlinjeformet produksjonsprosess, var det ønskelig å tilby nøyaktig det samme innholdet i appen som på nett. I tillegg til dette, var det ønskelig å ha én felles kodebase for både iOS og Android. Som følge av dette ble det utviklet en «hybrid-app» som benytter seg av web-teknologi for å pakke brukergrensesnitt og innhold inn i apper tilpasset iOS og Android. Med denne tilnærmingen ble det mulig å utvikle appen med én kodebase basert på webstandarder som Javascript, HTML, CSS og XML.
  For selve konverteringen til apper for iOS og Android, er tjenesten PhoneGap Build benyttet. PhoneGap Build er bygget på Apache Cordova som også tilbyr de nødvendige API-ene som kreves for plattform-spesifikke funksjoner. Apache Cordova og øvrige teknologier og biblioteker brukt i app-utviklingen er alle gratis og basert på åpen kildekode.